top of page
Image by UX Indonesia

Verandering

Veel organisatieveranderingen worden ingezet vanuit de overtuiging dat een gedegen plan, met aandacht voor inhoud, acceptatie én actieve deelname van betrokkenen cruciaal zijn om de verandering te doen slagen. Toch blijkt vaak dat, ondanks de doordachte aanpak en zorgvuldig gekozen interventies, de verandering niet écht van de grond wil komen.

De oorzaak?

Veranderingen zijn slechts gedeeltelijk te managen!

Mensen veranderen niet omdat een verandertraject of hun leidinggevenden ze hiertoe oproept. Mensen veranderen wel omdat hun omgeving hen aanspoort in beweging te komen. Dit is een spontaan proces dat slechts voor een deel vanuit de hiërarchische structuur geregisseerd kan worden.

Frustrerend?
Of inspirerend?

Verandering wordt meestal ingezet vanuit
volgende 2 uitgangspunten:

1. Een organisatie is een gestructureerde eenheid

2. Veranderingen zijn te plannen en te besturen

De aanpak volgens bovenstaande uitgangspunten wordt door Thijs Homan (Organisatiedynamica 2005) getypeerd als “gepland - polyvocaal”, namelijk, de aanpak is volgens de stappen van het klassieke projectmanagement, waarbij de visie en de veranderwens van de directie een leidende rol spelen. Hoewel deze aanpak veel sterke kanten heeft, lijkt hij voor het verandertraject van de directie gewenste en verwachte uitkomsten te hebben.


Oorzaak

Een eenzijdige visie op organisatie en veranderen.

En toch kan het anders!

Hoe?

Productief en Betrokken leert u op een andere manier naar organisaties en veranderingen te kijken.

Wij benaderen organisaties en veranderen van onderaf door te kijken wat er feitelijk speelt. Want, een organisatie is een samenspel van relaties die mensen met elkaar aangaan. Veranderingen ontstaan en krijgen vorm vanuit deze relaties. Ze ontstaan doordat mensen spontaan in beweging komen of doordat groepjes, mensen elkaar beïnvloeden waardoor de hele organisatie in beweging komt, naast de sturing vanuit de hiërarchie!

Deze methode is vooral geschikt voor veranderingen op lange termijn. Crisissituaties en reorganisaties waar aanzienlijke personeelsinkrimpingen (FTE- reducties) mee gemoeid zijn, vragen eerder om een gerichte aanpak en een directief leiderschap. Productief en Betrokken begeleidt u in het vinden en uitrollen van de juiste aanpak.

bottom of page