top of page
Image by KOBU Agency

HR support: coaching advies

Wil je iets realiseren in je organisatie?
Heb je graag begeleiding of wil je samenwerken met een expert voor specifieke taken of projecten?
Dan kan je kiezen voor outsourcing of voor cocreatie.

De rol van Productief en Betrokken kan variëren en situeert zich zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Ook de doelgroep waarmee gewerkt wordt, sluit aan bij de vraag van de klant. Het kan gaan om de algemeen directeur, het management team, afdelingshoofden, diensthoofden, operationele teams, individuele medewerkers en waar nodig zelfs om andere externe partijen en stakeholders.

bench-accounting-49023.jpg

Getuigenis:

Debby De Keyser

Fintro Merksem

Productief en Betrokken werkt zeer professioneel, een meerwaarde voor een ondernemer. Een klankbord, voor zaakvoerder en personeel. Een partner die onafhankelijk mee kijkt naar het huidige en de toekomst. Belangrijk in een steeds veranderende omgeving. Top, ik beveel je graag aan bij andere ondernemers!

Werkvormen en rollen

Werkvormen en rollen die we op ons kunnen nemen.

 1. Klankbord zijn, actief meedenken, ideeën delen, denkproces begeleiden

 2. Sparring partner bij beslissingen, inzichten, standpunten

 3. Voortgang en overzicht bewaken

 4. Interactie en interafhankelijkheid van verschillende werven of veranderingstrajecten in kaart brengen en/of challengen

 5. Workshops met grote of kleine groepen

 6. Opzetten van trainingen voor alle medewerkers en/of leidinggevenden

 7. Teamcoaching (manier van samenwerken, communiceren, enz.)

 8. (Individuele) coaching van leidinggevenden, projectleiders of medewerkers

 9. Executive coaching van algemeen directeur en anderen directieleden

 10. Begeleiden van een werkgroep

 11. Proces-optimalisatie trajecten begeleiden

 12. Deel uit maken en adviseren van een stuurgroep of veranderteam

 13. Praktische ondersteuning, tips en tricks aan de projectleiding/het veranderteam

 14. Ondersteuning bij voorbereiding communicatie doorheen de organisatie

Afhankelijk van de opdracht gebruiken we andere werkvormen en nemen we ook verschillende rollen in. Steeds zien we onze rol als “carefronteerder”: we treden op als spiegel en reiken nieuwe perspectieven/inzichten/tools aan die nieuwe mogelijkheden openen, steeds met respect en vanuit een zorgzame houding. In bepaalde situaties treden we louter op als procesbegeleider, in andere voegen we daar een expert-rol aan toe. Voor de opdrachtgever en directie treden we steeds op als strategische partner die samen met de organisatie het traject stap voor stap vormgeeft en beslist wat een goede volgende stap zou zijn.

Employer branding

Als organisatie en werkgever is het belangrijk om zowel intern als extern te tonen waar je voor staat, wat je waarden zijn en je bedrijfsvisie. (Toekomstige) Werknemers zijn beter ingelicht, worden ook steeds mondiger en weten wat ze graag willen. Ze gaan opzoek naar een aantrekkelijke werkgever die dezelfde waarden en normen handteren. Doordat er zoveel vacatures zijn en steeds minder kandidaten met de juiste talenten die écht bij jouw bedrijf passen is het net zo belangrijk om jezelf te profileren als employer
of choice.

Tijdens een workshop gaan wij samen aan de slag om een coherent verhaal te creëren waarbij zowel je website, sociale media als de gespreken van jouw ambassadeurs (werknemers) met familie of vrienden in één dezelfde lijn liggen met wat jij wil uitstralen. Neem de juiste mensen aan en bindt ze aan je bedrijf zodat ze jouw ambassadeurs worden.  Met al onze tips en tricks kan jij aan de slag om een aantrekkelijke werkgever te worden. 

Organisatie ontwikkeling

Binnen je organisatie gaan jullie van start met een nieuwe afdeling of een nieuw team waarbij je ondersteuning nodig hebt met het vinden van een goede structuur, taakverdeling en interne of externe rekrutering.  

Als een organisatie groeit, wordt de interne organisatie complexer. Hoe schuif je verantwoordelijkheid naar beneden?
Hoe vereenvoudig je complexiteit en zorg je ervoor dat klantenvragen efficiënt en kwalitatief door je organisatie verlopen. Een goede arbeidsorganisatie laat toe om op een gestructureerde, verbindende en flexibele manier te communiceren en samen te werken zodat de medewerker zich goed voelt in zijn vel en de klant krijgt wat hij vraagt en tevreden is. We begeleiden daarom graag uw team naar een goede interne organisatie en een feedbackcultuur waar iedereen zijn talenten kan ontplooien.

Werkbaar werk

Om een goede dienstverlening te kunnen bieden is er behoefte aan medewerkers die graag komen werken en klantgericht, productief en betrokken zijn. In een project werkbaar werk kan je medewerkers de kans geven om hun noden aan werkbaar werk kenbaar te maken door het invullen van een vragenlijst en door middel van oplossingsgerichte gesprekken. Met de verkregen inzichten stellen we een plan op om de werkbaarheid van de afdeling of organisatie te verbeteren en een klantgerichte service haalbaar en mogelijk te maken.   

Gebruik cheques werkbaar werk
(60% subsidie)

Werving en selectie

Door de juiste talenten aan te werven, in te zetten “op de juiste plaats” en te ontwikkelen creëer je duurzame relaties in je organisatie. Productief en Betrokken gaat graag voor jou op zoek naar de juiste kandidaten voor je vacature.


We gaan opzoek naar werknemers die dezelfde waarde en normen hebben als jouw organisatie.

Keyboard and Mouse

Getuigenis:

Jan Maes

XXLPrintshop

Met de positieve vibe van Productief en Betrokken is het XXLPrintshop team nog productiever en betrokken geworden. Bedankt voor de coaching Dominique

Verandering

Veel organisatieveranderingen worden ingezet vanuit de overtuiging dat een gedegen plan, met aandacht voor inhoud, acceptatie én actieve deelname van betrokkenen cruciaal zijn om de verandering te doen slagen. Toch blijkt vaak dat, ondanks de doordachte aanpak en zorgvuldig gekozen interventies, de verandering niet écht van de grond wil komen.

Innovatie

Innovatie is niet het lanceren of implementeren van nieuwe ideeën of technieken. Innovatie is ook niet het maken, uitvinden of produceren van iets. Innovatie is een proces van verschillende activiteiten, bedoeld om nieuwe manieren te ontdekken om dingen te doen. Een nieuwe innovatie kan echter wel met creativiteit worden gerealiseerd. Productief en Betrokken helpt hierbij in het ontwikkelen van een innovatie- proces en het begeleiden in de verschillende stappen.

Fusiebegeleiding

Als organisaties besluiten om samen te gaan, om te fusioneren, is dit zeer vaak om economische reden, doch niet uitsluitend. Gelijk wat de reden ook is, een fusie heeft altijd grote gevolgen voor de bestaande (aparte) organisaties. Productief en Betrokken helpt om dit proces in goede banen te leiden. 

Strategieontwikkeling

Te vaak zien we dat strategie niets meer is dan een theoretische oefening, die daarna tussen een stapeltje papieren verdwijnt, bewaard wordt in het mapje “ToDo’s”. Wat kun je daaraan doen?

Strategieontwikkeling is de fase, voorafgaand aan het uitvoeren en implementeren van een strategie in je organisatie, je bedrijf. Al in deze fase is het belangrijk om aandacht te geven aan draagkracht en uitvoering. Productief en Betrokken heeft de ervaring en de skills om je al van bij het prille begin te begeleiden en adviseren in een strategietraject.

bottom of page