top of page
Image by You X Ventures

Fusiebegeleiding

Als organisaties besluiten om samen te gaan, om te fusioneren, is dit zeer vaak om economische reden, doch niet uitsluitend. Gelijk wat de reden ook is, een fusie heeft altijd grote gevolgen voor de bestaande (aparte) organisaties. Productief en Betrokken helpt om dit proces in goede banen te leiden. 

Proces 

Samen met de organisaties stellen we een stuurgroep samen waarmee we het fusietraject doorlopen. Als basis wordt er gezocht naar de overeenkomende waarden. De trajectcoördinator van Productief en Betrokken zal nu een tijdslijn opstellen met de nodige deadlines en targets. Een goede vorm hier is het opstellen van werkgroepen die op 1 specifiek onderwerp inzoomen (bvb. Financiën, communicatie). Dit zorgt ook voor meer betrokkenheid. Aan het hoofd van elke werkgroep zit iemand van de stuurgroep.


Ownership 

Bij fusietrajecten komt vaak veel emotie kijken. Wat was en is, zal er binnenkort niet meer zijn. Fusioneren is steeds een beetje opgeven.
Maar wat en hoe? En wat betekent dat precies voor de medewerker?
Als je in de stuurgroep zit heb je een zicht op het hele change proces én een bepaalde invloed. Anderen binnen de organisaties niet of zeer weinig. Daarom is het zeer belangrijk dat er een goede informatielijn is tussen alle partijen om de juiste betrokkenheid bij iedereen te creëren.  

De fusie is er en nu?

Het fusietraject eindigt bij de oprichting van de nieuwe organisatie. Maar dat wil niet zeggen dat al het werk gedaan is, integendeel. Nu moeten we zorgen dat alle mensen op de juiste plaats zitten, samenwerken en zich betrokken gaan voelen met de nieuwe organisatie.

De Proces-keeper

Productief en Betrokken zal te allen tijde zorgen dat het proces wordt gevolgd en zal desnoods bijsturen.
Vooraf wordt hij ingeschakeld als raadgever over de meest geschikte vorm van fusie en zal hij functioneren als “procesbouwer”. Na de fusie zal hij de organisatie begeleiden tot zijn definitieve vorm.

bottom of page